PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE


Hlavní témata


  • Komplexní přístup k dětským pacientkám a jejich zákonným zástupcům
  • Endokrinologie v gynekologii dětí a dospívajících
  • Diagnostické a operační postupy u vrozených vývojových vadWorkshop


11. 4. – Operační řešení agenese dělohy, konsekvence ke graviditě versus náhradní mateřství