neumanova-dge.png


Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,


v termínu od 11. 4. do 13. 4. 2024 se bude v hotelu Maximus na Brněnské přehradě konat naše tradiční setkání – v pořadí již 55. konference pořádaná Českou společností gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP.


Tentokrát je nosným tématem celé akce Komplexní přístup k našim pacientkám a jejich zákonným zástupcům. Značná část bude rovněž věnovaná endokrinologické problematice a celý jeden blok se pak bude zabývat diagnostickými a operačním postupy u vrozených vývojových vad.


Program konference Vám nabídne i nejednu příležitost podělit se s ostatními o zajímavé případy z Vaší praxe a způsoby jejich řešení.


Ke všem probíraným tématům očekáváme širokou diskuzi, která nás nepochybně všechny obohatí o nové zkušenosti a znalosti.


V rámci konference pro Vás připravujeme také workshop zabývající se tématem „operačního řešení agenese dělohy“ a problematikou „konsekvence ke graviditě versus náhradní mateřství“.


V neposlední řadě Vás zveme do klidné lokality Brněnské přehrady, kde se Vás pokusíme uspokojit nejen kvalitou odborného programu naší konference, ale i nabídkou prostoru pro relaxaci v tomto příjemném a inspirativním prostředí.


Přejeme Vám všem, ať čas, který společně na konferenci strávíme, je pro každého z nás příjemným a přínosným zážitkem.


Za celý organizační výbor a výbor České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

MUDr. Helena NeumannováDůležité informaceTermín pro přijetí abstraktů byl prodloužen do 3. března 2024.


Včasná registrace: do 15. 3. 2024

Aktivní účast: do 3. března 2024

Workshop: 11. dubna 2024


Předběžný programPředběžný program PDF


11. 4. – cca od 14 hodin registrace a následuje workshop

12. 4. – od 8 hodin do odpoledních hodin program konference

13. 4. – od 9 hodin do 12 hodin program konferenceWorkshop


11. 4. od 15 hodin

  • Operační řešení agenese dělohy, konsekvence ke graviditě versus náhradní mateřství
  • Sexuálně přenosné choroby, správné postupy při vyšetření a forenzní aspekty