Pořadatel

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

ve spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP
a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS

        

Organizační a programový výbor konference
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. | Prezident
MUDr. Miroslav Havlín | Víceprezident

Ostatní členové výboru
MUDr. Jana Alešová
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D.
MUDr. Jana Skřenková

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Leoš Teslík
MUDr. Jiří Vambera