Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé dětské gynekologie,   
    
je nám velkou radostí a ctí pozvat Vás na 48. konferenci dětské gynekologie, která se bude konat ve dnech 14. – 16. dubna 2016 v MY Hotel v krásné lokalitě jihomoravské Lednice.  
Kongres organizuje Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP v tradiční spolupráci s partnerskými organizacemi – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS a s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP. S organizační stránkou nám bude nápomocna firma AMCA (Academic and Medical Conference Agency).
Málo odborných medicínských konferencí má tak dlouhou tradici – 48 uskutečněných setkání dětských a dorostových gynekologů s významnou účastí kolegů především pediatrických oborů a v neposlední řadě i sestřiček – našich nejbližších každodenních spolupracovnic. Není pochyb, že dětská gynekologie má své pevné místo a tradici v české medicínské obci a že je velmi živou a aktivní komunitou, byť přes nepřízeň některých úřadů a organizací.
Hlavním odborným tématem letošní konference bude problematika bolestí břicha – ať v podobě náhlé příhody břišní či chronické bolesti. Rádi uvítáme zajímavá sdělení z praxe s pozitivními i negativními zkušenostmi z mezioborové spolupráce. Organizační výbor se těší na všechna kvalitní sdělení z celé šíře našeho oboru.
Naše konference nejsou jen o odborné práci, jsou i místem přátelského setkání a kulturních zážitků, k čemuž je zvolená lokalizace ideální. Pro účastníky bude tradičně připraven i společenský program.

Vážení přátelé, jménem svým i všech pořádajících organizací Vás zveme na 48. konferenci dětské gynekologie a budeme rádi, když se naší konference zúčastníte aktivní či pasivní formou. Těšíme se na setkání v Lednici! 

Se srdečným pozdravem

MUDr. Miroslav Havlín
předseda
Sekce gynekologie a dospívajících ČGPS ČLS JEP

MUDr. Zuzana Nižňanská PhD.
predsedníčka
Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS

Prof. MUDr. Jan Hořejší DrSc.
předseda
České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP